This is a young female executive aspiring for the top

Αφού διαβάσαμε αυτό το υπέροχο νέο βιβλίο με τίτλο Going to WARk, μας είναι προφανές γιατί ο συγγραφέας δεν θέλει να αποκαλύψει την πραγματική του ταυτότητα. Οι σκληρές αλήθειες που αποκαλύπτονται στο βιβλίο είναι ένα πολύτιμο μάθημα για τα νεαρά στελέχη, ένα μάθημα που πρέπει να παραμείνει ένα διακριτικό μυστικό που κρατιέται μακριά από τα αδιάκριτα βλέμματα των συναδέλφων και της διοίκησης στην εργασία.

Ο συγγραφέας και εγώ, είχαμε μια μακρά συζήτηση για το βιβλίο και μερικά από τα βασικότερα επιχειρήματα που στο βιβλίο παρουσιάζει και αποδεικνύει. Το βιβλίο αποκαλύπτει πτυχές της εργασίας (worK) που μοιάζουν με τον ΠΟΛΕΜΟ (WAR), και για αυτό το λόγο ονομάζεται Going to WARk. Είναι ένα «mustread» για όλα τα νέα στελέχη που θέλουν να επιτύχουν το στόχο τους για υψηλή στελεχιακή θέση γρήγορα, αποτελεσματικά και με αντιμετωπίζοντας τα λιγότερα προβλήματα.

Μία από τις θεωρίες που αναπτύσσει και αποδεικνύει το βιβλίο είναι ότι νέα στελέχη που φιλοδοξούν για ανάπτυξη και για κορυφαίες ιεραρχικές θέσεις έχουν πολλά να μάθουν από την παραδοσιακή τέχνη του αυλικού. Το να μάθουν να σκέφτονται, να συμπεριφέρονται και να ενεργούν όπως οι αυλικοί πρώην μοναρχιών μπορεί να τους προσφέρει σημαντικές γνώσεις και βοήθεια για γρήγορη και αποτελεσματική προσωπική ανάπτυξη στο περιβάλλον μιας εταιρείας ή οργανισμού.

 

Το Going to WARk (το βιβλίο), εξηγεί την ισχυρή σύνδεση μεταξύ της παραδοσιακής τέχνης του αυλικού και της προσωπικής ανάπτυξης μέσα στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον!

Ας εμβαθύνουμε σε μερικές από τις ιδέες του βιβλίου.

Το βιβλίο πραγματεύεται το courtship, δηλαδή την τέχνη ενός αυλικού στην αυλή ενός μονάρχη και την προσαρμογή και χρήση των διδαγμάτων από αυτή την τέχνη στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον. Μπορεί να ακούγεται περίεργο σε κάποιους από εμάς, αλλά υπάρχει μια ισχυρή, ειλικρινής και πολύτιμη σύνδεση μεταξύ των αυλικών και των στελεχών επιχειρήσεων η οποία στο βιβλίο επεξηγείται και αξιοποιείται προκειμένου να βοηθηθούν τα νέα στελέχη να πετύχουν τους στόχους τους.

Η αυλή ενός μονάρχη είναι η ομάδα ανθρώπων που περιβάλλουν και φροντίζουν έναν μονάρχη, συμπεριλαμβανομένων μελών της βασιλικής οικογένειας, ευγενών, υψηλόβαθμων αξιωματούχων και άλλων στους οποίους παρέχεται πρόσβαση στον μονάρχη. Η αυλή εξυπηρετεί συνήθως τελετουργικούς καθώς και πρακτικούς σκοπούς, αλλά χρησιμεύει επίσης και ως σημαντικό κέντρο πολιτικής εξουσίας, με τους αυλικούς συχνά να διεκδικούν την εύνοια και την προσοχή του μονάρχη προκειμένου να αποκτήσουν επιρροή και να προωθήσουν τα δικά τους συμφέροντα. Εκεί βρίσκεται η σύνδεση με τις επιχειρήσεις.

Οι αυλικοί ασχολούνταν με την πολιτική και τη διπλωματία και χρησιμοποιούσαν την εγγύτητά τους με τον μονάρχη για να αποκτήσουν επιρροή και εξουσία. Αναρωτιέται κανείς, δεν είναι το ίδιο με τα στελέχη επιχειρήσεων που προσπαθούν να προωθήσουν τα δικά τους συμφέροντα και να αναπτυχθούν μέσα στο επαγγελματικό τους περιβάλλον; Είναι!

Στο Going to WARk, περιγράφεται και εξηγείται μια μέθοδος την οποία τα νεαρά στελέχη ακολουθούν ώστε να τοποθετούνται αποτελεσματικά μέσα σε ένα ιεραρχικό περιβάλλον. Αυτή η μέθοδος πηγάζει από τις πρακτικές των αυλικών. Οι αυλικοί , στην εποχή τους, ανέπτυξαν την τέχνη τους σε τόσο υψηλό επίπεδο που μπορούμε μόνο να μάθουμε από αυτούς και να θαυμάσουμε τις σχετικές δεξιότητές τους. Τα περισσότερα από τα χαρακτηριστικά που πρέπει να υιοθετήσουν τα νέα στελέχη είναι τα ίδια με αυτά των επιτυχημένων αυλικών του 16ου και 17ου αιώνα.

 

…στην επιχείρηση, το ισοδύναμο της αυλής ενός μονάρχη θα ήταν το διοικητικό συμβούλιο ή η εκτελεστική ηγετική ομάδα (executive committee).

Το διοικητικό συμβούλιο εκλέγεται ή διορίζεται για να διοικήσει την εταιρεία ή τον οργανισμό, κάτι σαν τη γερουσία. Η εκτελεστική ηγετική ομάδα (executive committee) αποτελείται από τα ανώτατα στελέχη της εταιρείας και άλλα διευθυντικά στελέχη υψηλού επιπέδου και έχει οριστεί να εφαρμόζει τη στρατηγική και την τακτική κατεύθυνση που έχει ορίσει το διοικητικό συμβούλιο, λαμβάνοντας σημαντικές αποφάσεις για τις λειτουργίες και την απόδοση της εταιρείας. Τόσο το διοικητικό συμβούλιο όσο και η εκτελεστική ηγετική ομάδα υπό τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, λειτουργούν ως το υψηλότερο επίπεδο αρχής λήψης αποφάσεων σε μια εταιρεία, όπως ένα δικαστήριο σε μια μοναρχία. Λειτουργούν επίσης ως κέντρο εξουσίας εντός του οργανισμού, με άλλα στελέχη και υπαλλήλους να διεκδικούν την εύνοια και την προσοχή τους προκειμένου να προωθήσουν τα δικά τους συμφέροντα και σταδιοδρομία.

 

…ο αρχηγός χρειάζεται την αυλή του όσο και η αυλή χρειάζεται τον αρχηγό της. Το ένα δεν μπορεί να λειτουργήσει χωρίς το άλλο.

Ακόμη και σε ένα ολοκληρωτικό καθεστώς ο ηγέτης δεν μπορεί να διευθύνει την οργάνωση μόνος του, αλλά μόνο με τη βοήθεια των αυλικών του και ενός μικρού αριθμού συμβούλων υψηλής εμπιστοσύνης. Η ύπαρξη του consigliere που είναι ο έμπιστος σύμβουλος των αφεντικών της μαφίας, όπως αναφέρεται στο Going to WARk, είναι ένα παράδειγμα που δείχνει ξεκάθαρα ότι ακόμη και σε οργανισμούς με εξαιρετικά κυρίαρχους ηγέτες, η ηγεσία της οργάνωσης δεν συγκεντρώνεται ποτέ πλήρως στα χέρια ενός και μόνο προσώπου. Ομοίως, όπως και σε κάθε στρατό, η αυλή του αρχηγού θα περιλαμβάνει υπασπιστές και συμβούλους που είναι υπεύθυνοι για την εκτέλεση διατεταγμένων καθηκόντων και επιχειρήσεων, καθώς και για την παροχή συμβουλών και υποστήριξης στον αρχηγό. Οι ίδιοι συχνά ενεργούν και ως ενδιάμεσοι μεταξύ του αφεντικού και του υπόλοιπου οργανισμού.

Οι μεσάζοντες είναι βασικές θέσεις. Ο κύριος ρόλος τους είναι να απομονώνουν τον αρχηγό από την άμεση επιχειρησιακή ευθύνη και σε ορισμένες περιπτώσεις να τον απομονώνουν από την ανάληψη ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ευθύνης.

 

Το αφεντικό χρειάζεται έναν ανώτερο σύμβουλο, ένα αξιόπιστο και σεβαστό μέλος του οργανισμού που να ο έμπιστός του και να τον συμβουλεύει σε ένα ευρύ φάσμα θεμάτων.

Αυτά τα θέματα συχνά περιλαμβάνουν τη στρατηγική και τη διαχείριση του προσωπικού. Επίσης, αυτός ο ανώτερος σύμβουλος είναι επιφορτισμένος με τη διαμεσολάβηση διαφορών εντός του οργανισμού και τη διατήρηση της πίστης και της συνοχής των μελών του οργανισμού. Στις μεγάλες εταιρείες, αυτό είναι καθήκον του Chief of Staff (Αρχηγού του Επιτελείου) ή του Chief Advisor (Σύμβουλος παρά τω…) και συχνά πρόκειται για έργο που απαιτεί μια μετριοπαθή και σοφή φιγούρα, ικανή να παρέχει στο αφεντικό ορθές καλοδουλεμένες συμβουλές και καθοδήγηση.

Τα καθήκοντά τους μπορεί να ποικίλλουν. Ένας Chief Advisor θα είναι υπεύθυνος για την παροχή στρατηγικών και επιχειρησιακών συμβουλών, την παροχή καθοδήγησης για σημαντικές αποφάσεις, επιχειρηματικές στρατηγικές και επιχειρησιακά θέματα, τον σύνδεσμο με βασικά ενδιαφερόμενα μέρη, την παροχή πληροφοριών, τη διαχείριση ειδικών έργων, τον εντοπισμό πιθανών κινδύνων και ευκαιριών, την ανάπτυξη στρατηγικών για τον μετριασμό των κινδύνων και την αξιοποίηση των ευκαιριών, διευκολύνοντας την επικοινωνία και τη λήψη αποφάσεων, διασφαλίζοντας ότι ο ηγέτης είναι καλά ενημερωμένος για σημαντικά θέματα και εξελίξεις, παρέχοντας καθοδήγηση και καθοδήγηση στην επόμενη γενιά ηγετών, συμβάλλοντας στη διατήρηση της εταιρικής κουλτούρας προάγοντας τις αξίες της εταιρείας και αποστολή.

Ένας Chief of Staff θα είναι υπεύθυνος για το συντονισμό και τη διαχείριση του χρονοδιαγράμματος του ηγέτη, ενεργώντας ως θυρωρός φιλτράροντας και ιεραρχώντας πληροφορίες και αιτήματα, διασφαλίζοντας ότι ο ηγέτης είναι συγκεντρωμένος, διαχειρίζεται και ηγείται των στελεχών της ομάδας του ηγέτη, παρέχοντας επιχειρησιακή υποστήριξη για τη διαχείριση προϋπολογισμών και πόρων, και υλοποίηση συστημάτων και διαδικασιών, ενεργώντας ως σύνδεσμος με βασικά ενδιαφερόμενα μέρη, διεξάγει έρευνα και ανάλυση, αναλαμβάνει διαχείριση ειδικών έργων συμβάλλοντας στη διατήρηση της εταιρικής κουλτούρας και στην προώθηση των αξιών και της αποστολής της εταιρείας, βοηθώντας στη δημιουργία, εφαρμογή και παρακολούθηση των πολιτικών και των διαδικασιών και διασφαλίζεθ την ομαλή λειτουργία.

 

Οι επιτυχημένοι σύγχρονοι αυλικοί συνδυάζουν αξιοθαύμαστες δεξιότητες και υπέροχους τρόπους, και αυτό είναι κάτι που πρέπει να μιμούνται τα κατώτερα στελέχη.

Τόσο ο Chief Advisor όσο και ο Chief of Staff είναι βασικοί ρόλοι, επιτυχημένοι αυλικοί στην αυλή του σύγχρονου εταιρικού ηγέτη που έχουν ήδη «φτάσει» στην κορυφή των οργανισμών τους.

Είναι άριστοι στην επικοινωνία τους με άλλους, προσέχουν τις λεπτομέρειες και οργανώνονται με απόλυτη προσοχή στην παραμικρή ιδιαιτερότητα. Οι απόψεις τους έχουν διερευνηθεί καλά εκ των προτέρων και εκφράζονται την κατάλληλη στιγμή με τον κατάλληλο σεβασμό για όσους ακούν. Οι αναλυτικές τους δεξιότητες τους βοηθούν να παρέχουν πληροφορίες κι όχι μόνο δεδομένα. Δεν κουτσομπολεύουν ποτέ! Είναι τόσο διακριτικοί και αξιόπιστοι που ακόμη και οι εχθροί τους εμπιστεύονται να τηρούν τις πολιτικές και τις διαδικασίες και να κρατούν τις πληροφορίες μυστικές. Η εργασιακή τους ηθική είναι απαράμιλλη και έχουν από μόνοι τους ισχυρό κίνητρο και φυσικά ανεξαρτησία.

 

Ποια είναι, λοιπόν, τα πιο σημαντικά και πολύτιμα χαρακτηριστικά ενός αυλικού που ένα σύγχρονο νεότερο στέλεχος πρέπει να αντιγράφει και να χρησιμοποιεί καθημερινά για να τοποθετηθεί σωστά με στόχο τη γρήγορη και αποτελεσματική άνοδο στο εταιρικό περιβάλλον;

Προφανώς, τα κύρια χαρακτηριστικά των αυλικών που είναι εξαιρετικά πολύτιμα για τα σύγχρονα νέα στελέχη που φιλοδοξούν για προσωπική ανάπτυξη περιλαμβάνουν:

  • Φιλοδοξία και κίνητρο : Τα νεαρά στελέχη που φιλοδοξούν να ανέλθουν στην ιεραρχία και να αποκτήσουν περισσότερη δύναμη και επιρροή έχουν ισχυρό εσωτερικό κίνητρο και είναι πολύ ανθεκτικά. Ο δρόμος για την κορυφή είναι δύσκολος και απαιτεί υπομονή, συγκέντρωση, αντοχή και ανθεκτικότητα.
  • Ευφυΐα : Τα νέα στελέχη αναμένεται να είναι καλά μορφωμένα και καλά ενημερωμένα και να μπορούν να παρέχουν στους διευθυντές και τους ηγέτες τους ορθές συμβουλές και ενίοτε καθοδήγηση. Αναμένεται επίσης να εξελίσσουν την τεχνογνωσία τους συνεχώς και με δική τους πρωτοβουλία.
  • Προσαρμοστικότητα : Ένα νέο στέλεχος με υψηλούς στόχους πρέπει να είναι σε θέση να προσαρμόζεται στις μεταβαλλόμενες συνθήκες και να περιηγείται στο διαρκώς μεταβαλλόμενο πολιτικό τοπίο της αυλής του αφεντικού. Και η λέξη κλειδί εδώ είναι «πολιτικό». Πολλοί νεοφερμένοι πιστεύουν ότι τα εσωτερικά «politics» θα πρέπει να μην λαμβάνονται υπόψη, αλλά αυτό δεν συμβαίνει ποτέ. Η εσωτερικές «πολιτικές» διεργασίες είναι τόσο σημαντικές που το επιτυχημένο στέλεχος πρέπει να μπορεί να διαπρέπει σε αυτόν τον τομέα.
  • Διακριτικότητα : Οι Juniors, Seniors και οι Leaders πρέπει να είναι προσεκτικοί, να κρατούν για τον εαυτό τους ευαίσθητες και εμπιστευτικές πληροφορίες και να διατηρούν τη διακριτικότητα και την εμπιστευτικότητά τους ανά πάσα στιγμή. Όπως έχει δηλώσει το Stelexos-X, «Στο επιχειρηματικό περιβάλλον, η εμπιστοσύνη είναι το ενιαίο κοινό νόμισμα» .
  • Γοητεία και Χάρισμα: Τα επιτυχημένα νέα στελέχη πρέπει να μπορούν να παρουσιάζονται με γοητεία, χάρισμα και ισορροπημένους τρόπους. Αυτό συχνά φαίνεται δύσκολο σε πολλούς από αυτούς, αλλά σίγουρα μπορεί να διδαχθεί και να αναπτυχθεί.
  • Πίστη : Τα νεαρά στελέχη που φιλοδοξούν να ανέλθουν στην ιεραρχία και να αποκτήσουν περισσότερη δύναμη και επιρροή αναμένεται να είναι πιστά στον ηγέτη (τον μονάρχη) και στον μέτοχο (το στέμμα) και να βάζουν πάντα τα συμφέροντά τους πρώτα. Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΙΣΤΗΣ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΤΟΝΙΣΤΕΙ ΠΟΤΕ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΑ.
  • Δικτύωση (networking): Τα νεότερα στελέχη που φιλοδοξούν να αναπτυχθούν πρέπει να αναπτύξουν και να διατηρήσουν καλές σχέσεις με τους ομόβαθμούς τους, με τα άλλα στελέχη της εταιρείας ή του οργανισμού, τα στελέχη της διοίκησης αλλά και αυτά του ανταγωνισμού. Πρέπει να είναι σε θέση να δικτυωθούν και να δημιουργήσουν συμμαχίες.
  • Διπλωματία : Οι Juniors, Seniors και οι Leaders πρέπει να συμμετέχουν και να επηρεάζουν την περίπλοκη πολιτική δυναμική του περιβάλλοντος και πρέπει να είναι σε θέση να χειρίζονται λεπτές καταστάσεις με διακριτικότητα και διπλωματία.

 

Το παραδοσιακό σύστημα της αυλής του μονάρχη μπορεί να μην χρησιμοποιείται πλέον, αλλά το σύγχρονο αντίστοιχό του στις επιχειρήσεις και την πολιτική λειτουργεί πλήρως!

Στις επιχειρήσεις, οι εταιρικές δομές και θέσεις έχουν μεγάλο πλήθος ομοιοτήτων με το σύστημα της αυλής του μονάρχη. Το ίδιο ισχύει και στην πολιτική .

Το Διοικητικό Συμβούλιο μιας εταιρείας είναι παρόμοιο με την αυλή ενός μονάρχη, καθώς είναι υπεύθυνο για τη λήψη βασικών αποφάσεων που επηρεάζουν την εταιρεία και τους μετόχους της. Ορισμένα άτομα ή ομάδες μέσα σε μια εταιρεία λειτουργούν ως σύμβουλοι του ηγέτη. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με βάση τους στόχους και τη μακροπρόθεσμη επιτυχία της εταιρείας και σύμφωνα με τις επιταγές του μετόχου και του εκπροσώπου του στο επιχειρηματικό περιβάλλον, δηλαδή του Διευθύνοντος Συμβούλου. Η εταιρική διακυβέρνηση και η διαδικασία λήψης αποφάσεων καθοδηγείται από νόμους, κανονισμούς και ηθικά πρότυπα όπως και αυτά που καθοδηγούν μια πολιτική μοναρχία.

Στην πολιτική, ο Πρόεδρος, οι σύμβουλοί του και τα μέλη του υπουργικού συμβουλίου μπορούν να θεωρηθούν παρόμοια με την αυλή ενός μονάρχη. Διαδραματίζουν βασικό ρόλο στη λήψη σημαντικών αποφάσεων που επηρεάζουν τη χώρα και τους πολίτες της. Σε ένα κοινοβουλευτικό σύστημα, ο Πρωθυπουργός, οι σύμβουλοι και τα μέλη του υπουργικού συμβουλίου μπορούν επίσης να θεωρηθούν παρόμοια με την αυλή ενός μονάρχη. Και στις δύο περιπτώσεις, ορισμένα άτομα ή ομάδες υπηρετούν ως σύμβουλοι ή σύμβουλοι του αρχηγού του κράτους. Η διαδικασία λήψης αποφάσεων καθοδηγείται από νόμους, κανονισμούς και δημοκρατικές αρχές.

 

Η ιστορία επαναλαμβάνεται. Η εκμάθηση της τέχνης του αυλικού, είναι σαν να ανακαλύπτεις παλιούς θησαυρούς που εξασφαλίζουν ένα λαμπρό μέλλον.

Στο Going to WARk, αποκαλύπτεται η μέθοδος για τα νεαρά στελέχη να τοποθετηθούν με ακρίβεια και αποτελεσματικότητα σε ένα ιεραρχικό περιβάλλον. Τα πολύτιμα μαθήματα που παρείχαν οι αυλικοί στους επιχειρηματίες είχαν χαθεί εδώ και καιρό, αλλά τώρα αποκαλύφθηκαν και πάλι. Τα νέα στελέχη μπορούν να βρουν τις αξίες που χρειάζονται για τη διασφάλιση της επαγγελματικής τους ευημερίας. Τα νεαρά στελέχη μπορούν απλά και αποτελεσματικά να μάθουν πώς να πηγαίνουν στο WARk.

Leave a comment