Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Η παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων περιγράφει τα προσωπικά δεδομένα που η Εταιρεία συλλέγει για εσάς πώς χρησιμοποιούμε και προστατεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα· και τις επιλογές που έχετε σχετικά με τον τρόπο που χρησιμοποιούμε τα δεδομένα αυτά.

Αναγνωρίζουμε ότι η προστασία των προσωπικών δεδομένων αποτελεί μια διαρκή ευθύνη και συνεπώς, θα ενημερώνουμε και θα τροποποιούμε ανά διαστήματα την παρούσα Δήλωση. Παρακαλείστε να επισκέπτεστε κατά διαστήματα την ιστοσελίδα μας προκειμένου να βεβαιώνεστε ότι είστε ενήμεροι και ικανοποιημένοι με όποιες τυχόν αλλαγές.

Η Εταιρεία έχοντας ως στόχο τη διασφάλιση της προστασίας των χρηστών/επισκεπτών του site σας ενημερώνει τόσο για τις πρακτικές της όσο και για τα δικαιώματά σας αναφορικά με τη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων:

1. Είδος και πηγή Δεδομένων που συλλέγουμε

 • Όνομα και Επώνυμο
 • Στοιχεία Επικοινωνίας (ηλεκτρονική διεύθυνση, τηλεφωνικός αριθμός)
 • Στοιχεία Τιμολογίου (ΑΦΜ)

2. Σκοπός επεξεργασίας των Δεδομένων

Σκοπός της συλλογής και επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων αποτελεί η επικοινωνία μας μαζί σας προς το σκοπό της αποστολής των αγορών σας αλλά και της επικοινωνίας μαζί σας για τον καθορισμό του προγράμματος παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών. Συλλέγουμε τα προσωπικά σας δεδομένα όταν εκφράζετε το ενδιαφέρον σας για τις υπηρεσίες μας. Νομική Βάση για τη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων αποτελεί το ότι η επεξεργασία είναι απαραίτητη για να σας αποσταλούν ή παρασχεθούν τα Προϊόντα/Υπηρεσίες. Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων που γίνεται για σκοπούς marketing ή/και προωθητικών ενεργειών, βασίζεται στη συγκατάθεσή σας.

3. Αποδέκτες των Δεδομένων

Αποδέκτες των δεδομένων μπορεί να είναι:

 • Οποιοσδήποτε τρίτος που παρέχει υπηρεσίες διαχείρισης, επεξεργασίας δεδομένων, τηλεπωλήσεων, τηλεπικοινωνιών ή υποστηρίζει τη λειτουργία των δραστηριοτήτων της επιχείρησής μας.
 • Οποιοσδήποτε τρίτος που παρέχει υπηρεσίες εξυπηρέτησης πελατών ή ικανοποίησης αιτημάτων πελατών.
 • Άλλοι συνεργάτες που παρέχουν στην εταιρεία μας χώρους αποθήκευσης δεδομένων (data center) ή διακομιστές (servers) ή προϊόντα λογισμικού (software).
 • Δημόσιοι φορείς ή/και δικαστικοί λειτουργοί, στο πλαίσιο των νομίμων καθηκόντων τους, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες σχετικές διατάξεις του νόμου.

4. Ασφάλεια Δεδομένων

Η εταιρεία μας λαμβάνει όλα τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την ασφαλή επεξεργασία των δεδομένων σας. Διασφαλίζει το απόρρητο, την ακεραιότητα και την ασφάλεια της επεξεργασίας και προστασίας των δεδομένων από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση και κάθε άλλης μορφής αθέμιτη επεξεργασία.

5. Τήρηση Δεδομένων

Η εταιρεία μας διατηρεί τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο διάστημα συνεχίζεται ο σκοπός για τον οποίο συλλέχθηκαν. Διατηρούμε τα προσωπικά δεδομένα των προσώπων που έκαναν εγγραφή στα newsletters (ή/και στις προωθητικές μας ενέργειες και προσφορές) μέχρι τα πρόσωπα αυτά να μας δηλώσουν ότι δεν επιθυμούν πλέον να λαμβάνουν από εμάς newsletters ή/και προωθητικό υλικό.

6. Δικαιώματα των υποκειμένων

Σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων 2016/679 έχετε τα κάτωθι δικαιώματα:

 • Δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένα
 • Δικαίωμα διόρθωσης ανακριβών δεδομένων ή/και συμπλήρωση ελλιπών δεδομένων
 • Δικαίωμα διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων
 • Δικαίωμα περιορισμού στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων
 • Δικαίωμα να λάβετε τα προσωπικά σας δεδομένα σε δομημένο μορφότυπο και να αιτηθείτε τη διαβίβασή τους σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας
 • Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων ανά πάσα στιγμή

Για την άσκηση των ανωτέρω αναφερομένων δικαιωμάτων, καθώς και για κάθε άλλη πληροφορία ή απορία σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δικαιωμάτων, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στη διεύθυνση [email protected].

Εφόσον, ασκήσετε οποιοδήποτε από τα δικαιώματά σας, η εταιρεία μας θα λάβει κάθε δυνατό μέτρο για την ικανοποίηση του αιτήματός σας εντός τριάντα (30) ημερών από τη λήψη του. Σε κάθε περίπτωση έχετε δικαίωμα να προσφύγετε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr) εφόσον κρίνετε ότι θίγεστε από την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.

Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιούμε και επικαιροποιούμε την παρούσα Δήλωση σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, για οποιοδήποτε λόγο, χωρίς ειδοποίηση προς εσάς, πλην της ανάρτησης της επικαιροποιημένης Δήλωσης στην ιστοσελίδα μας. Μπορεί να σας στέλνουμε περιοδικά email προκειμένου να υπενθυμίζουμε τις αλλαγές και τις ενημερώσεις της παρούσας Δήλωσης αλλά θα πρέπει να ελέγχετε την ιστοσελίδα μας συχνά για να ενημερώνεσθε για την τρέχουσα και ισχύουσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.